محصولات قابل ارائه به صنایع لاستیک و پلاستیک

لیست تست های متداول در صنایع لاستیک و پلاستیک: تستهاي ظاهري و تستهاي فام رنگ:دستگاههاي تست براقيت (Gloss) در مدلهای تک ، دو و سه زاویه با زوایای اندازه گیری متفاوت جهت تعیین میزان براقیت نمونه هااسپکتروفتومترهاي پرتابل و رومیزی جهت اندازه گيري فام رنگ در مقياسهاي مختلف و ميزان اختلاف رنگ (ΔE*)دستگاههای سنجش میزان …

محصولات قابل ارائه به صنایع لاستیک و پلاستیک ادامه »