محصولات قابل ارائه به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

لیست تست های متداول در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی: تستهاي ظاهري و تستهاي فام رنگ:دستگاههاي تست براقيت (Gloss) در مدلهای تک ، دو و سه زاویه با زوایای اندازه گیری متفاوت جهت تعیین میزان براقیت نمونه هااسپکتروفتومترهاي پرتابل و رومیزی جهت اندازه گيري فام رنگ در مقياسهاي مختلف و ميزان اختلاف رنگ (ΔE*)دستگاههای …

محصولات قابل ارائه به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ادامه »