محصولات قابل ارائه به صنایع غذایی و دارویی

لیست تست های متداول در صنایع غذایی و دارویی: اسپکتروفتومترهاي پرتابل و رومیزی جهت اندازه گيري فام رنگ در مقياسهاي مختلف و ميزان اختلاف رنگ (ΔE*)کابین های مقایسه رنگ تحت نورهای گوناگونی نظیر D65, D50, TL84, A, UVو برای محاسبه ویسکوزیته انواع مایعات در این صنایع از ویسکومتر های اسپیندلی با اسپیندل و سرعت متغیر …

محصولات قابل ارائه به صنایع غذایی و دارویی ادامه »