وب سایت رسمی شرکت درنیکا ویژن آریا

استانداردها

لیست استانداردهای کاربردی ISO

ISO 1513 Paints and varnishes – Examination and preparation of test samples ISO 1514-2004 Paints and varnishes Standard panels for testing ISO 1514-2016 Paints and varnishes – Standard panels for testing ISO 1518-1-2011 Paints and varnishes – Determination of scratch resistance – Part 1 Constant-loading method ISO 1518-1-2019 Paints and varnishes – Determination of scratch …

لیست استانداردهای کاربردی ISO ادامه »

استانداردها

لیست استانداردهای کاربردی ASTMلیست استانداردهای کاربردی ISO