وب سایت رسمی شرکت درنیکا ویژن آریا

محصولات قابل ارائه به صنایع لاستیک و پلاستیک

لیست تست های متداول در صنایع لاستیک و پلاستیک:

تستهاي ظاهري و تستهاي فام رنگ:
دستگاههاي تست براقيت (Gloss) در مدلهای تک ، دو و سه زاویه با زوایای اندازه گیری متفاوت جهت تعیین میزان براقیت نمونه ها
اسپکتروفتومترهاي پرتابل و رومیزی جهت اندازه گيري فام رنگ در مقياسهاي مختلف و ميزان اختلاف رنگ (ΔE*)
دستگاههای سنجش میزان شفافیت (Clarity) ، کدورت (Haze) و عبور دهی نور از فیلمهای پلاستیکی و نمونه های شفاف (Transparency)
کابینهای مقایسه نور قابل عرضه با 4 ، 5 یا 6 منبع نوری متفاوت جهت مقایسه رنگ نمونه در نورهای متداول به منظور بررسی اختلاف فام بصورت چشمی

تستهاي فيزيکي و مکانيکي:
تستهاي سايش خشک (Taber)
انواع سختي سنج Shore A, Shore C, Shore D
سختی سنج بارکول

کابينهاي تست شرايط محيطي:
کابين تست مقاومت در برابر اشعه UVو Xenon: با قابلیت ایجاد شرایط محیطی تشدید شده نظیر تابش نور خورشید (اشعه UVو Xenon) ، دما ، رطوبت و اسپری آب مقطر جهت مشابه سازی اثر قطرات باران بر روی پانلهای رنگ شده
کابینهای دما و رطوبت قابل تنظیم و شوک حرارتی
کابینهای خوردگی دوره ای و سالت اسپری جهت تعیین دوام نمونه ها در دراز مدت

دستگاههای متداول آزمایشگاهی:
انواع دماسنج بدون تماس (لیزری) و تماسی
انواع ترازوهای آزمایشگاهی
آون های آزمایشگاهی در حجم و محدوده های دمایی متفاوت
دستگاههای تعیین نقطه اشتعال (Flash Point) با دو روش عملکرد باز و بسته
انواع تستهای چسبندگی ، ضربه ، خراش ، خمش ، ضخامت و …. جهت سطوح لاستیکی و پلاستیکی رنگ آمیزی شده